Kassaregister novitus manadsrapport

Mottagandet från novitus lupo-kassa är ett mycket viktigt dokument för både företagaren och mannen. De förstnämnda är skyldiga att utfärda sådana försäljningsanmärkningar, de senare bör alltid ta ett kvitto med sig.

Tyvärr uppmärksammar inte några av oss på räkningar mer värdig uppmärksamhet, vilket i de flesta fall kan ha tragiska konsekvenser. Hur länge ska vi hålla sådana utskrifter från kassaapparater och i vilka möjligheter de kan vara användbara för oss?

I affärsframgångar är tanken ganska enkel. De ska förvara kopior av kvitton i fem år - i händelse av en skatteinspektion. Varför men ett sådant dokument för klienten?Detta lilla papper i många fall som skapar mycket vikt. Om vi ​​vet giltigheten av kassakvittonet och vet i vilket vi ska skapa ett sådant dokument ordentligt, kan vi vinna mycket. Detta beror främst på aktuella frågor där vi vill marknadsföra den köpta produkten eller tillhandahålla den också för att återkräva våra pengar. I detta fall kommer säljaren att kräva att vi visar ett kvitto som bekräftar transaktionen som krävs. Vilka tider måste vi tänka på när kvittot ska delta i att skapa ett klagomål? Om vi ​​köper matprodukter kan vi rapportera problem relaterade till dem inom tre dagar. Vi bör lagra kvitton under mycket längre tid, som är dokument för att köpa kläder, skor, möbler eller elektronik. Här ger lagen oss 24 månader att upptäcka sjukdomen och lämna in ett klagomål. Just nu, om vi inte använder kvittot, kommer vårt klagomål inte att accepteras. Ju mer komplett värdet på den annonserade produkten är, desto större är förlusten i samband med bristen på ett dokument som bekräftar en sådan försäljning.

Låt oss komma ihåg de kvitton som säljaren måste ge oss vid shopping. Låt oss ha mer för att hålla sådana dokument på ett minimum. Vi kan skapa kuvert där vi monterar kvitton i kronologisk ordning, vi kan tilldela en speciell ruta för denna riktning. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar försäljningen av oss följs så länge det blir grunden för att lämna in ett klagomål.